Zachytávate dažďovú vodu?
#Chata a Chalupa #Novinka #Záhrada #Ekológia 16-07-2020

Zachytávate dažďovú vodu?

Autor: Katarína Galová

Tohtoročný jún nám priniesol vlahy viac, ako sme si možno želali. Pritom je to tak cenný zdroj života, ktorý by sme mali ekologicky regulovať s ohľadom na ekosystém. Klimatické zmeny spôsobujú veľké výkyvy, príliš dlhé suchá a horká striedané prívalovými dažďami a búrkami. Prívalová voda spôsobuje nespočetné záplavy, odteká v neregulovateľných množstvách do kanalizácií. Riešením je jej zadržiavanie, tvorba zásob a udržateľnosť kvality vody.

Ako zachytávať dažďovú vodu a ako ju následne využívať? Urobila som malý prieskum, aby som vedela, aké máme možnosti u nás na chate a ako to naplno využiť.

Prečo zachytávať dažďovú vodu:

Zachytávaním dažďovej vody vieme ušetriť 40 % ročných nákladov na pitnú vodu.

Dažďová voda je vhodná na polievanie záhrad, neobsahuje chlór, je chudobná na soli a minerály a tým pádom nedochádza k salinizácii pôdy. Ak sa zrážková voda využíva na polievanie, postupným odparovaním tejto vody z pôdy sa ochladzuje okolie a rovnako, časť z nej sa vráti do spodných vôd (– uvádza enviroportal.sk vo svojom článku Štátna podpora zadržiavania dažďovej vody by mohla zvýšiť záujem oň.)

Táto voda má nielen význam pre naše záhrady, ale je aj zdrojom pitnej vody pre voľne žijúce zvieratá, hmyz, vtáky, ale aj pre dobytok a hydinu na našich dvoroch, a rovnako aj u veľkých hospodárov a poľnohospodárov.

Zachytávaním pomáhame redukovať prívalové zrážky a regulovať prebytočné množstvá v prospech využitia v rámci súkromných pozemkov, verejných priestranstiev, prírodných rezervácii, atď.

Ako zachytávať dažďovú vodu?

V minulosti bolo bežné stavať na vidieku malé hrádzky z prírodných materiálov, ktoré zadržiavali vodu a bránili náhlym záplavám. V záhradách sa bežne nachádzali sudy, alebo staré vane na zachytávanie zrážok.

Dnes môžeme na to využiť rôzne lapače, zásobníky na dažďovú vodu ako drevené sudy, kovové nádoby, plastové nádrže, zásobníky s dolným ventilom a odtokom v dolnej časti, v niektorých prípadoch na to určené studne. Na výber je už aj veľmi veľké množstvo estetických solitérov. Prevedenia naozaj splnia predstavy každého cez štýl napodobenín terakotových nádob, kamenné prevedenia, ratanové verzie kvetináčov, až po praktické riešenia plastových nádob a systémov.

Nadzemné nádrže môžu mať vrchné rošty na zadržiavanie nečistôt, listov, alebo celo-uzatvárateľné poklopy, ktoré priamo chránia pred hrubými nečistotami. Mali by sa na zimu vypúšťať, aby zrážková voda nezamrzla. V jednej záhradke mi však moja suseda odporučila, dať prázdnu nezaštupľovanú plastovú fľašu na dno zásobníka, alebo suda, priviazať ju a jej pohybom vo vode, voda nezamrzne. U nás to tak funguje.

Podzemné nádrže majú svoj špecifický dôvod z dlhodobého hľadiska udržateľnosti skladovania tejto vody. Zrážky zbierajú po ceste mikroorganizmy, nečistoty a pri dlhodobom skladovaní dochádza ku skazeniu. Ak vodu udržujeme v tme a v chlade, spomaľuje to rozširovanie škodlivej mikroflóry a mikrofauny. Pomocou čerpadiel vieme túto vodu využiť viacerými spôsobmi.

Treba si uvedomiť, že po dlhšom období sucha, treba prvú dažďovú vodu zachytávanú zo striech nechať odtiecť, pretože obsahuje prach, nečistoty a prípadné spaliny z komínov. Treba brať do úvahy aj povrchovú úpravu strechy a jej zloženie, či neuvoľňuje so zrážkami aj škodliviny a karcinogénne látky. Rovnako treba zásobníky na vodu pravidelne čistiť.

Ďalšou možnosťou je založenie dažďovej záhrady. Princíp tejto záhrady spočíva v tom, že sa na vyhovujúcom mieste vytvorí priehlbina a na jej dno sa umiestni štrk. Nad túto drenáž sa umiestni vrstva pôdy s trávou a inými rastlinami, ktoré sú odolné voči prívalovým dažďom. Týmto systémom je umožnené vsakovanie zrážok do pôdy, a udržiava sa hladina zásob spodných vôd.

Vsakovacie bloky – moduly, tunely a šachty. Vhodným riešením na odstránenie záplav a predimenzovaných kanalizácií v meste, je vsakovanie dažďovej vody v priestore, priamo tam, kde spadla, na mieste dopadu. Vďaka týmto blokom je možné odvodniť prakticky všetko – strechy, cesty, skladovacie plochy, parkoviská, futbalové štadióny, rozsiahle spevnené plochy alebo aj priemyselné plochy. Preto sa tejto tematike, nebudem detailnejšie venovať, pretože mňa zaujímajú plochy v našich záhradách, pri chatách a chalupách. No za zmienku to určite stálo.

Urbanistickým riešením je aj aplikovanie a tvorba zelených striech na budovách chalúp, prístreškov, ale aj na sídliskách i v centrách. To všetko samozrejme musí byť v súlade so statickými posudkami, rezistenciou a izoláciou budovy. Vďaka zeleným strechám netreba zachytávať vodu v cisternách a nádržiach, čím znižujú náklady na odvádzanie zrážok s prívalových dažďov. Zelené strechy sa dajú aplikovať v malom priestore s machmi i na malých plôškach vašich altánkov, alebo záhradných domčekoch na náradie. V každom prípade, by som volila radu s odborníkom.

Ako využiť zachytávanú vodu?

V prvom rade je výborná na zavlažovanie záhrady. K tomu Vám dopomôžu rôzne druhy čerpadiel. napr. kalové čerpadlá zvládnu aj menšie nečistoty plávajúce vo vode. Existujú rôzne čerpadlá na batérie, ktoré Vám uľahčia polievanie bez namáhavého nosenia a zalievania krhlou, kedy môžete zavlažovať čerpadlom, hadicou a rozstrekovacou hadicou aj hodinu. Ponorné čerpadlá sajú vodu z väčšej hĺbky, zo spomínaných studní, alebo z nádrží, ktoré sa zakopali do zeme, čím sa zabránilo zamŕzaniu vody v nádrži.

Vieme ju využiť aj na záhradné jazierka, fontány, vonkajšie bazény.

Dá sa použiť na doplnenie do vykurovacích telies, pri údržbe a upratovaní veľkých i malých plôch.

Podzemnú nádrž so zrážkovou vodou je možné využiť aj ako zdroj tepla do tepelného čerpadla.

Vďaka domácim vodárňam vieme dažďovú vodu využiť na pranie bielizne (je mäkká, nevytvára vodný kameň a šetrí energiu pri praní, a životnosť špirály, netreba používať aviváž), na splachovanie toalety, teda ako úžitkovú vodu. Zásadne ju nepoužívame do umývačiek riadu, na osobnú hygienu, varenie, či pitie.

V obchodoch nájdete rôzne nádoby a systémy, ktoré si zvolíte podľa požiadaviek. Ja tu chcem ponúknuť náhľad a inširáciu priamo od Vás, ktorú ste mi poslali v príspevkoch v skupinke na Facebooku - Chaty, chalupy, záhrady, balkóny a všetko, čo si do nich vyrobíš sám.

Dažďová voda a jej zachytávanie sa netýka len domácností, ale mali by sme si uvedomiť, že ju vieme využiť aj veľkoplošne. Nielen v spomínanom poľnohospodárstve na napájanie zvierat, pri zavlažovaní, ale rovnako pri ochrane ekosystému a zvlhčovaní v lesoparkoch, chránených oblastiach. V mestách na splachovanie verejných toaliet môže byť zozbieraná zo striech administratívnych a mestských budov. Na zavlažovanie parkov a zelených zón v centrách miest. Na hasenie pri požiaroch.

Získali ste bližšie informácie, ako a prečo zachytávať dažďovú vodu? Presvedčili Vás tieto argumenty, aby ste začali ekologicky zmýšľať už teraz a začať robiť zmeny priamo z Vašej domácnosti? Prv, ako začnete, zistite si potrebné informácie vo Vašom meste, obci, či je možné žiadať o dotáciu na využívanie zrážkovej vody v rámci udržateľného hospodárenia. Tento príspevok je totiž možné získať na obstaranie nádrže na zachytávanie zrážkovej vody na zálievku záhrady alebo aj na obstaranie nádrže na akumuláciu zrážkovej vody na splachovanie WC a zálievku záhrady.

Zdroj: Obi, Enviroportal, MIZP.sk, Manadatraing

Iné blogy:

Blogy s eko tematikou: